Panorama Nederland

De Panorama Tentoonstelling is ontwikkelt door het College van Rijksadviseurs en is in december 2018 geopend in Den Haag. Het is een reizende tentoonstelling. Van 14 februari tot en met 9 maart staat de tentoonstelling in de hal van Waterschap Vallei en Veluwe en daarin ligt de visiekaart van de BOVI2050. Zo komt het Nederlandse perspectief samen met de regionale toekomstvisie van het waterschap.

 

Over de tentoonstelling Panorama Nederland

Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst. In de vorm van een publicatie en een 360 graden-panorama wordt een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland geschetst. De focus ligt op de vier omvangrijkste maatschappelijke opgaven met een ruimtelijke impact.

Het gaat om de klimaatadaptatie, de hervorming van de landbouw, de verstedelijkingsopgave en de energietransitie. Het zijn opgaven waarvan iedereen de gevolgen van zal ervaren, zowel in het landschap als in onze levensstijl.

 

De Blauwe Omgevingsvisie (BOVI2050) regionaal perspectief

De BOVI2050 sluit erg goed aan bij de insteek van Panorama Nederland. Het geeft regionaal de perspectieven weer hoe we onze leefomgeving toekomstbestendig kunnen gaan inrichten waarbij nagenoeg dezelfde thema’s centraal staan als bij Panorama Nederland, namelijk:

  • Waardevolle leefomgeving
  • Klimaatadaptatie
  • Circulaire economie
  • Energietransitie

Bezoekers kunnen de tentoonstelling door middel van een app goed bekijken en krijgen dan tekst en uitleg van het college van rijksbouwmeesters. Deze is te downloaden in de app store onder de naam ‘Panorama Nederland’.  Op 27 februari en 4 maart van 12:00 tot 16:00 is de tentoonstelling opengesteld voor het publiek.

 

back-to-top