Blauw Omgevingsprogramma 2022-2027

Welkom bij het Blauw Omgevingsprogramma (BOP) 2022-2027 van Waterschap Vallei en Veluwe. Het BOP is ons waterbeheerprogramma en is in november 2021 vastgesteld door ons algemeen bestuur.

Het BOP bevat vier gebiedsprogramma’s. Klik op de kaart om per deelgebied meer informatie  te vinden.

Een Blauw Omgevings­programma voor Vallei en Veluwe

We werken aan een waardevolle leefomgeving voor iedereen. Maar de wereld om ons heen verandert. Samen met jullie staan we de komende tijd voor belangrijke opgaven waarin water een belangrijke rol speelt. Zoals bij het veranderende klimaat, de energietransitie en de verstedelijking en transitie van het landelijk gebied van ons gebied.

Met het BOP zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met inwoners en onze maatschappelijke partners, om samen aan een duurzame en waardevolle leefomgeving te bouwen.

Meer informatie

Thema's

Wij willen een waardevolle leefomgeving waarborgen. Daarom zetten wij vijf maatschappelijke thema’s centraal tijdens de komende planperiode 2022-2027.

Wat de thema’s zijn, zie je hieronder.

Gebieden

Door gebiedsgericht te werken kunnen we nog beter samenwerken met onze maatschappelijke partners en inwoners. Ons beheergebied is opgedeeld in vier deelgebieden.

Kies een gebied op de kaart hierboven.

Doelen

De doelen in het BOP geven aan waar we als waterschap voor staan tijdens de planperiode 2022-2027. Per gebied zijn deze BOP-doelen uitgewerkt naar gebiedsdoelen.

Deze vind je op de gebiedspagina’s.

De 5 maatschappelijke thema’s

Circulaire economie

We staan vooraan bij de regionale circulaire economie

Meer over dit thema

Biodiversiteit

We versterken biodiversiteit en streven naar natuurlijk water

Meer over dit thema
Terug naar boven