Waardevolle leefomgeving

Wij zetten ons in om de kwaliteit van de leefomgeving te versterken. De komende decennia hebben verschillende maatschappelijke ontwikkelingen grote invloed op stad en land. Onderwerpen zoals woningbouw, landbouwtransitie, klimaatadaptatie, energiewinning, natuur en infrastructuur vragen allemaal om ruimte. En inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden hebben hun eigen doelen en wensen. Aangezien er niet genoeg beschikbare ruimte om al deze toekomstwensen te realiseren moeten we samen slimme combinaties vinden om deze wensen vorm te geven.   

Waardevolle Leefomgeving

Gebiedsgericht werken

 

Door gebiedsgericht te kijken zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met onze gebiedspartners en inwoners. Omdat het gebied ons allemaal aan gaat. Met elkaar zoeken we naar haalbare oplossingen, die ons beheergebied economisch vitaler, gezonder, duurzamer en mooier maken. Waterschap Vallei en Veluwe zet zich daar vanuit het waterbeheer actief voor in en draagt bij aan een waardevolle leefomgeving. Want wij geloven dat voldoende schoon water een belangrijke voorwaarden is voor de kwaliteit van de leefomgeving.

Meer informatie

Een waardevolle leefomgeving

Bekijk de andere thema's

Circulaire economie

We staan vooraan bij de regionale circulaire economie

Meer over dit thema

Biodiversiteit

We versterken biodiversiteit en streven naar natuurlijk water

Meer over dit thema
Terug naar boven