Blauwe
Omgevingsvisie 2050

De waterprincipes

Ruimtelijke plannen ontwikkelen? Gebruik de BOVI2050!

Ben je bezig met de ontwikkeling van ruimtelijke plannen? Gebruik dan deze Blauwe Omgevingsvisie 2050: een eigen vinding van Waterschap Vallei en Veluwe die is ontwikkeld in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Met deze BOVI2050 zet het waterschap op geheel nieuwe wijze koers naar een duurzame samenleving waarbij we water zien als een ordenend principe. Op deze website kan je zowel gebiedsspecifiek als themagericht ontdekken hoe je jouw ruimtelijke plannen hiermee kunt verrijken. Middels de verhaallijnen hopen we je te inspireren en te enthousiasmeren, doe er je voordeel mee!

Lees meer over de BOVI

Ontdek BOVI 2050

Wij nodigen u uit op onderzoek te gaan op deze website om de kansen en trends van de BOVI2050 te ontdekken voor uw ruimtelijke plannen.

4 thema's

Met de blauwe omgevingsvisie werken we vanuit 4 thema’s: Energietransitie, Circulaire economie, Klimaatverandering en Waardevolle leefomgeving. Deze hebben allemaal met het waterschap en waterbeheer te maken.

Meer over de 4 thema's

7 verhalen

Als we met de drie waterprincipes naar de omgeving van Vallei en Veluwe kijken, komen we tal van oplossingsrichtingen tegen, die hier zijn verwerkt tot zeven zogenoemde verhaallijnen. Hiermee geven we een wenkend perspectief voor de uitdagingen van de toekomst.

Bekijk de 7 verhaallijnen

3 gebieden

Op basis van de stroomgebieden in ons werkgebied kunnen er 3 deelgebieden worden onderscheiden: 1) Vallei en Eem, 2) De IJsselvallei en oostflank van de Veluwe. 3) Noord-Veluwe: de reeks kleine stroomgebieden aan de noordflank van de Veluwe.

Meer over de stroomgebieden

Van visie naar programma

Met de BOVI zetten we een stip op de horizon voor duurzaam waterbeheer in de toekomst. Het BOP (Blauwe Omgevings Programma) maakt de BOVI concreet. In het BOP worden onze doelen voor de planperiode 2022-2027 vertaald naar specifieke opgaven voor het beheergebied. Met dit waterbeheerprogramma nieuwe stijl kijken we verder dan onze ‘waterbeheertaak’. We stellen het gebied centraal en werken samen met onze partners aan de integrale gebiedsopgave vanuit onze waterprincipes.

Naar het BOP

 

Terug naar boven