Lokale waterfabrieken en grondstoffen- en energiehubs

Kleinschalige waterfabrieken op wijk en dorpsniveau, schoon water uit de waterketen terugwinnen en weer leveren aan lokale watergebruikers of het watersysteem. Dat is het streven van Waterschap Vallei en Veluwe voor de nabije toekomst. Ook gaan we zorgen dat de hoeveelheid medicijnresten in water dusdanig vermindert dat het geen risico’s voor de omgeving meer oplevert.

In 2025 zijn we  energieneutraal en dragen we bij aan de verduurzaming van de energieproductie en hergebruik van grondstoffen in ons werkgebied. De resterende stromen komen samen in vier grote hubs waar waterstof, grondstoffen en duurzame energie worden geproduceerd. Het resterende zuiveringsslib wordt omgevormd tot biobrandstof en kan lokaal worden ingezet in de warmtenetten. Dit doen we in samenwerking met lokale en regionale partners.

Rwzi als regionale water- energie en grondstoffen hub

Rioolwater ook decentraal zuiveren als schone bron voor het watersysteem en proceswater

Warmte uit rioolwater en oppervlaktewater (TEO/TEA)

Onze rwzi’s stoten geen CO2 meer uit naar de atmosfeer

We zetten in op primaire bronnen op eigen terrein

Schoon water is waardevol

340 miljoen liter rioolwater komt dagelijks binnen op onze rioolwaterzuiveringsinstallaties. Waterschap Vallei en Veluwe zuivert dat water zo efficiënt mogelijk en maakt het altijd zó schoon dat het zonder problemen kan worden geloosd op kanalen, beken en rivieren.

Schoon water is waardevol! We zoeken steeds meer mogelijkheden om dat water in te zetten in de omgeving; als natuurwater, stedelijk water of proceswater voor de industrie. Rioolgemalen in het buitengebied willen we omtoveren tot waterfabrieken om zo de beken weer van water voorzien, juist in droge zomers kan dat het verschil maken.

Dat schoonmaakwerk op de rioolwaterzuiveringen laten we grotendeels doen door verschillende soorten bacteriën. Sommige soorten eten het  vuil in het afvalwater op waardoor ze zich vermenigvuldigen. Andere soorten zijn er om al die nieuw ontstane bacteriën op hun beurt weer op te eten. In dat proces wordt een groot deel van de biomassa door bacteriën omgezet in biogas en  een rest-afvalstroom. Dat biogas draagt bij aan een belangrijk doel van het waterschap: energieneutraliteit in 2025.

Energie produceren

Naast het produceren van goed en schoon water uit rioolwater, zorgen we ook dat onze processen energie opleveren en dat we zoveel mogelijk grondstoffen terugwinnen uit rioolwater.

Energie maken we vooral uit biogas, maar ook uit de primaire bronnen zon, wind en water.

De rioolwaterzuivering in Ede wordt de komende jaren getransformeerd  naar een regionale energie- en waterhub. Met windenergie bijvoorbeeld kunnen we waterstof (een belangrijke energiebron) maken voor de regio en zuurstof om onze eigen processen efficiënter te maken. En door afvalslib te drogen met eigen restwarmte kunnen we een biobrandstof maken, die net zo veel energie in zich heeft als houtsnippers. Die biobrandstof kan dan weer voor warmte zorgen in bijvoorbeeld het warmtenet van de gemeente Ede.

Grondstoffen maken

Grondstoffen maken we al door struviet (op fosfaat gebaseerde grondstof voor kunstmest) uit rioolwater te halen. Dat gebeurt al op twee locaties. Dit willen we in de toekomst nog uitbreiden.

Ook maakt het waterschap een unieke grondstof, genaamd Kaumera, uit onze zogenoemde Nereda-bacteriën. Nereda is een nieuw soort waterzuivering met speciale bacteriën. Deze technologie is ooit als eerste bij Waterschap Vallei en Veluwe beproefd en wordt nu steeds meer over de hele wereld toegepast.

Kaumera zal in eerste instantie in de landbouw als groeistimulans worden ingezet, maar dient ook als basis voor complexe chemische verbindingen. Op onze rioolwaterzuiveringsinstallatie Epe is de eerste Kaumera Extractie Installatie in aanbouw.


Terug naar boven