BOVI2050

Dit is de BOVI2050, onze Blauwe Omgevingsvisie voor het jaar 2050. Met deze 3D BOVI, een eigen vinding, zet Waterschap Vallei en Veluwe op een geheel nieuwe wijze koers naar een duurzame en waterinclusieve leefomgeving. Geheel volgens de principes van de nieuwe Omgevingswet zoeken we maximale samenhang én samenwerking. Met de BOVI willen we onze collega-overheden helpen een eigen omgevingsvisie op te stellen en is voor al onze maatschappelijke partners te gebruiken bij het maken hun ruimtelijke plannen. Door de gebiedsgerichte samenwerking ligt er een uitstekende basis om de waarden van de leefomgeving in 2050 nóg beter te laten zijn.

Meer over de BOVI

Waarom een BOVI2050?

Deze 3D Blauwe Omgevingsvisie 2050 (BOVI2050) is onze langetermijnvisie tot 2050.

Verder lezen...
Waarom een BOVI2050?

Strategie: het nieuwe waterdenken – waterprincipes

Uitdagingen als klimaatverandering en energietransitie vragen om een nieuwe manier van denken – en doen – over inrichting, gebruik en beheer van onze leefomgeving en de rol van water daarin.

Verder lezen...
Strategie: het nieuwe waterdenken – waterprincipes

Hoe is de BOVI2050 tot stand gekomen?

Voor deze BOVI zijn vier belangrijke thema’s van dit moment tegen het licht gehouden: waardevolle leefomgeving, klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie.

Verder lezen...
Hoe is de BOVI2050 tot stand gekomen?

Samenwerken aan water: uitnodigen en uitgenodigd worden

De Blauwe Omgevingsvisie is een uitnodiging tot een dialoog met alle maatschappelijke partners over het belang van water in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de leefomgeving.

Verder lezen...
Samenwerken aan water: uitnodigen en uitgenodigd worden
Visiekaart

De visiekaart

Wil je de visiekaart graag in zijn geheel bekijken?

Download de volledige visiekaart
Terug naar boven