BOVI2050

Dit is de BOVI2050, onze Blauwe Omgevingsvisie voor het jaar 2050. Met deze 3d-BOVI, een eigen vinding, zet Waterschap Vallei en Veluwe op een geheel nieuwe wijze koers naar een duurzame en waterinclusieve leefomgeving. Geheel volgens de principes van de nieuwe Omgevingswet zoeken we maximale samenhang én samenwerking. Met de BOVI willen we onze collega-overheden helpen een eigen omgevingsvisie op te stellen en is voor al onze maatschappelijke partners te gebruiken bij het maken hun ruimtelijke plannen. Door de gebiedsgerichte samenwerking ligt er een uitstekende basis om de waarden van de leefomgeving in 2050 nóg beter te laten zijn.

Waterprincipes

Meer over de BOVI

Waarom een BOVI2050?

Waarom een BOVI2050?

Deze 3D Blauwe Omgevingsvisie 2050 (BOVI2050) is onze langetermijnvisie tot 2050. De BOVI is onze input voor omgevingsvisies en -plannen in het kader van de Omgevingswet. Het vormt tevens een uitnodiging voor dialoog aan onze maatschappelijke partners en is de basis voor het nieuwe waterbeheerprogramma.

Verder lezen...
Strategie: het nieuwe waterdenken – waterprincipes

Strategie: het nieuwe waterdenken – waterprincipes

Uitdagingen als klimaatverandering en energietransitie vragen om een nieuwe manier van denken – en doen – over inrichting, gebruik en beheer van onze leefomgeving en de rol van water daarin. Dit nieuwe ‘waterdenken’ verbindt water aan klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, en vooral aan onze partners.

Verder lezen...
Hoe is de BOVI2050 tot stand gekomen?

Hoe is de BOVI2050 tot stand gekomen?

Voor deze BOVI zijn vier belangrijke thema’s van dit moment tegen het licht gehouden: waardevolle leefomgeving, klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie. Vervolgens is een strategie en drie waterprincipes geformuleerd. Deze principes hebben we vertaald naar ideeën en die vinden we terug in de visiekaart, een inspirerend beeld voor 2050.

Verder lezen...
Samenwerken aan water: uitnodigen en uitgenodigd worden

Samenwerken aan water: uitnodigen en uitgenodigd worden

De Blauwe Omgevingsvisie is een uitnodiging tot een dialoog met alle maatschappelijke partners over het belang van water in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de leefomgeving.

Verder lezen...
Panorama Nederland

Panorama Nederland

De Panorama Tentoonstelling is ontwikkelt door het College van Rijksadviseurs en is in december 2018 geopend in Den Haag. Het is een reizende tentoonstelling. Van 14 februari tot en met 9 maart staat de tentoonstelling in de hal van Waterschap Vallei en Veluwe en daarin ligt de visiekaart van de BOVI2050. Zo komt het Nederlandse perspectief samen met de regionale toekomstvisie van het waterschap.

Verder lezen...

De visiekaart

Wilt u de visiekaart graag in zijn geheel bekijken? Download dan hier de volledige visiekaart.

Download PDF
back-to-top