Hoe is de BOVI2050 tot stand gekomen?

Voor deze BOVI zijn vier belangrijke thema’s van dit moment tegen het licht gehouden: waardevolle leefomgeving, klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie. Vervolgens is een strategie en drie waterprincipes geformuleerd. Deze principes hebben we vertaald naar ideeën en die vinden we terug in de visiekaart, een inspirerend beeld voor 2050.

 

De BOVI-methode

Voor het opstellen van deze Blauwe Omgevingsvisie hebben wij een eigen ‘BOVI2050-methode’ gevolgd. In deze methode staat, in de geest van de Omgevingswet, het zogenoemde nieuwe waterdenken centraal waarbij we integraal kijken naar de uitdagingen waar ons gebied in de nabije toekomst mee te maken krijgt. Deze uitdagingen komen voort uit de grote thema’s van dit moment: waardevolle leefomgeving, klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie. Deze thema’s hebben wij tegen het licht gehouden en vervolgens een strategie en drie zogenoemde waterprincipes geformuleerd:

  • water is het ordenend principe in de ruimtelijke ordening;
  • water maximaal schoonhouden en vasthouden;
  • partnerschap als watermerk.

Op basis van deze drie leidende waterprincipes komen we tot één samenhangende weergave van water in het landschap van Vallei en Veluwe: één kringloop van bron tot monding, door stedelijk en landelijk gebied en van boven- tot ondergrond. Dit denken wordt verder uitgediept aan de hand van verschillende verhaallijnen en komt, specifiek voor elk gebied, terug op de visiekaart.

Maatschappelijke partners

De BOVI is samen met onze maatschappelijke partners opgesteld. We hebben ons laten inspireren door visiting prof’s; hoogleraren en onderzoekers op het gebied van de vier genoemde belangrijke thema’s van dit moment. Deze thema’s vormen ook de pijlers bij de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de Provinciale Omgevingsvisies (POVI’s). Samen met visiting prof’s, collega’s en maatschappelijke partners hebben we in twee werkconferenties de thema’s verkend en gekeken waar in het gebied belangrijke kansen liggen om water te verbinden aan deze thema’s.


Terug naar boven