Stroomgebieden

Visiekaart 2050: Kaart als gespreksstarter

De visiekaart is een illustratie van een mogelijke koers voor het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe. De koers bestaat uit oplossingsrichtingen, die in beeld zijn gebracht in de visiekaart. Hiermee beperken we ons niet tot de grenzen van ons eigen beheersgebied of onze eigen primaire taken. Het is geen plan, maar een verkenning van kansen en kansrijke combinaties, die wenselijk én mogelijk zijn. De kaart is bedoeld ter inspiratie, om het ‘BOVI-denken’ over te brengen, en gebruiken we als startpunt voor een dialoog en voor samenwerking met onze maatschappelijke partners.

De kaart, inclusief de legenda, is los te downloaden op deze website.

flag_with_hart

De kracht en kwaliteit van het gebied

Het gebied van Vallei en Veluwe is waterstaatkundig een nagenoeg op zichzelf staande en zelfvoorzienende eenheid. Het bijzondere van ons werkgebied is de grote variatie aan landschappen. Lees meer…

De visiekaart

Wilt u de visiekaart graag in zijn geheel bekijken? Download dan hier de volledige visiekaart.

Download PDF
back-to-top